Pozemek – orná půda o výměře 1547 m2 – Havlovice

V insolvečním řízení dlužnice Jany Burešové, nar. 25.5.1977 (insolvenční řízení je vedeno u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp.zn. KSHK 35 INS 27114/2019) nabízíme k prodeji pozemek parc. č. 857/9 – orná půda o výměře 1547 m2. Pozemek se nachází v k.ú. Havlovice, obec Havlovice, okres Trutnov a je zapsaný na LV č. 850 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov.

Podmínky prodeje:
– prodej bude uskutečněn zájemci s nejvyšší nabídkou,
– úhrada kupní ceny bude provedena nejpozději při podpisu kupní smlouvy,
– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodu a bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců,
– náklady spojené s převzetím majetku hradí kupující, tj. i daň z nabytí nemovitého majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: office@slezskainsolvencni.cz.
Termín pro podávání nabídek je do: 31.7.2020.

LCD televize zn. Philips

Insolvenční správce nabízí k prodeji LCD TV zn. Phillips. Nabídky je možno učinit do 30.6.2020 (emailem, poštou, osobně v sídle insolvenčního správce).

Podmínky prodeje:
– televize bude prodána zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou,
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

V případě zájmu nás kontaktujte.

LCD televize zn. LG

Insolvenční správce nabízí k prodeji LCD TV zn. LG. Nabídky je možno učinit do 30.6.2020 (emailem, poštou, osobně v sídle insolvenčního správce).

Podmínky prodeje:
– televize bude prodána zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou,
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

V případě zájmu nás kontaktutje.

Osobní automobil Renault Megane Scenic 1.6

Insolvenční správce nabízí k prodeji osobní automobil tov. zn. Renault Megane Scenic 1.6 16V , reg.zn.  6T68885, rok výroby 2005. Nabídky je možno učinit do 30.6.2020 (emailem, poštou, osobně v sídle insolvenčního správce).

Podmínky prodeje:
– automobil bude prodán zájemci s nejvyšší nabídnutou cenou,
– kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
– veškeré náklady související s přepisem vlastnictví vozidla ponese kupující.

V případě zájmu nás kontaktujte.